Ang mga mag-aaral ng Don Carlos Village Elementary School ay sumali sa mga patimplak na may kaugnayan ukol sa asignaturang Araling Panlipunan. Sila ay kumatawan sa mag-aaral ng paaralan na sinanay ng kanilang mga guro sa nasabing asignatura.

Ibinandera din ng mga mag-aaral ang paaralan sa pagpapakita ng kaalaman ukol sa lungsod at mga pamayanan sa Pasay. Ang mga mag-aaral ay nagkamit ng ikatlong puwesto.