Tara na’t makisaya at matuto mga mag-aaral ng DCVES! Inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang National Learning Camp (NLC) mula Hulyo 24 hanggang Agosto 25, 2023. Nakatuon para sa Key Stage 1 learners (Grades1-3) ngayong taon, ang NLC ay isang voluntary learning recovery program na may pangunahing layunin na mapaunlad ang performance ng mag-aaral at mapalakas ang kapasidad ng mga guro. Higit pang matuto ng English, Science, at Mathematics sa pamamagitan ng iba’t ibang camp kabilang ang Enhancement, Consolidation, at Interventions camps na tutuon sa pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Para sa iba pang detalye kaugnay ng NLC, basahin ang DepEd Order No. 14, s. 2023: bit.ly/DO14S2023

#DCVESMATATAGParasaNLC

#SDOPASAYMATATAGParasaNLC

#NCRMATATAG